GENYOUTH - UME ETA NERABEETAN GENERO INDARKERIA DETEKTAZEKO METODOLOGIA PARTIZIPATUA

Nafarroako Gobernuak eta Tomás y Lydia Recari García Fundazioak emandako 2020ko Nafarroako Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Berrikuntzaren I. Saria jaso du proiektuak.

 GEHIAGO IRAKURRI

Europan probatu, baliozkotu, aplikatu eta transferitu daitekeen metodologia bat diseinatzea proiektuaren helburua da, metodologia horrek, besteak beste, indarkeria objektiboki detektatzeko tresna bat eta indarkeria horren arriskua jasoko ditu indarkeria jasatzen ari diren umeengan, hezkuntza-maila guztietako ikastetxeetan, esparru formalaren barruan eta hezkuntzaren eremu ez-formaleko hezkuntza-espazioetan.

 

Beharra sortu da, ez baitago Europan baliozkotutako tresna metodologikorik, hala nola osasunean aplikatzen dena (OME, AAS baheketa-probekin – Abuse Assessment Screen eta WAST – Women Abuse Screening Tool), hezkuntza eremu formal eta ez formalean aplikatzeko, zuzenean edo zeharka umeek jasandako genero indarkeria detektatzekoa.

PROIEKTUAREN HELBURUAK

N

Hezkuntzako profesionalen lana bultzatzea

Hezkuntzako profesionalen lana bultzatzea, umeek eta gazteek jasaten duten genero indarkeria detektatzeko eta prebenitzeko funtsezko eragile gisa, bai familian, bai hezkuntzaren esparruan, bai zuzenean edo zeharka sozializazioko beste esparru batzuetan, indarkeria pairatzen duten umeei arreta goiztiarra, pertsonalizatua eta integrala ahalbidatzen.

N

Hezkuntza formala eta ez formalako ikastetxeei

Hezkuntza formala eta ez formalako ikastetxeei, zuzenean edo zeharka umeek eta gazteek pairatzen duten genero indarkeria modu arin eta sistematikoan detektatzeko tresnak eman.

N

Umeek eta gazteek pairatzen duten genero indarkeriari garaiz aurrea hartzea

Umeek eta gazteek pairatzen duten genero indarkeriari garaiz aurrea hartzea, zuzenean edo zeharka, hainbat hezkuntza esparrutan parte hartzen duen metodologia integratuaren bidez.

PARTE HARTZEN DUTEN TALDEAK

Hezkuntza sisteman 6 urtetik 18 urtera bitarteko umeak

Hezkuntza sisteman 6 urtetik 18 urtera bitarteko umeak, genero-indarkeriaren biktima izan daitezkeenak eta gizarte-aldaketako etorkizuneko eragileak.

Hezkuntzako profesionalak

Hezkuntzako profesionalak, erreferentzia moduan, sozializazio prozesuan eta genero indarkeria erreferenzia atzemateko eragile garrantzitsuak, xede-biztanleriarekin duten esku-hartzearen intentsitateagatik.

EKINTZAK

  1. Umeen eta gazteen indarkeriaren prebentzio eta detekzio goiztiarrerako metodologiei buruzko hasierako egoeraren diagnostiko bat egitea, eta Europan eta nazioartean, hezkuntzaren esparruan eta beste esparru batzuetan (osasuna, esaterako) egindako praktika onak biltzea.
  2. Partekatua den metodologia diseinatzea, umeen eta gazteen artean zuzeneko eta zeharkako genero indarkeria garaiz atzemateko baliabide eta tresnak bilduko dituena. Metodologia probatu eta ebaluatzea, baliozkotzeko behar diren aldaketak barneratzen.
  3. Hezkuntza esparru guztietako profesionalentzako gaikuntza programak diseinatu eta abiaraztu, genero indarkeria goiz detektatzeko sortutako metodologian. Sortutako ezagutza transmititzea, proiektuaren eskalagarritasuna ahalbidetuz.