Enpresentzako Birkokapen Zerbitzua (EEE)

Bazenekien 50 langile edo gehiagoko enpresa bat legez (TRET 2015) behartuta dagoel, kanpo birkokapen plana eskaintzera lanbide prestakuntza eta orientazioko neurriekin, arreta pertsonalizatua eta lana aktiboki bilatzea eragindako langileei, kaleratzearen ondorio negatiboak leuntzeko?

ZER DA BIRKOKAPEN PLAN BAT?

Birkokapen plan bat berregituratzen ari diren zenbait enpresak birkokapen enpresen bidez kontratatzen dituzten jarduera multzoa da. Jarduera horiek kaleratutako langileei ahalik eta denbora laburrenean lan merkatuan sartzen laguntzeko sortzen dira. Birkokapen empresa hauek Administrazioaren baimena dute lan hauek Aurrera eramanteko.

Plan hori gutxienez sei hilabeterako eginda, neurri hauek hartu beharko ditu: prestakuntza eta orientazio profesionala, ukitutako langileari arreta pertsonalizatua eta lana aktiboki bilatzeko laguntza.

Nolanahi ere, aurrekoa ez da aplikatuko prozedura konkurtsalaren bat izan duten enpresetan.

Plan hori prestatu eta ezartzeko kostua ez zaie langileei aplikatuko.

NOIZ DA BETEBEHARREZKOA BIRKOKAPEN PLAN BAT EGITEA?

Berrogeita hamar langiletik gorako kaleratze kolektiboa egiten duten enpresek, prozeduraren hasierako jakinarazpenarekin batera doan dokumentazioan kaleratze kolektiboaren birkokatzeko plana beti sartu beharko dute, baimendutako birkokapentzeko enpresen bidez.

Berrogeita hamar kaleratzeak zenbatzeko orduan, kontuan hartuko dira, enpresaren edo talde bereko enpresen ekimenez lan kontratua amaitu zaien langileak, hitzartutako denbora amaitzeagatik edo kontratuaren xede den obra edo zerbitzua egiteagatik langileak berezkoak ez dituen arrazoiengatik (1.c) Art. 49, Langileen Estatutua), eta kontratu horiek kaleratze kolektiboa hasi aurreko laurogeita hamar egunen barruan amaitu badira.

Langileak zenbatzeari dagokionez, haien lan kontratuak amaitu badira enpresaren edo talde bereko enpresen ekimenez, langileari berez ez dagozkion arrazoiengatik, prozedura hasteko dokumentaziotik kanpo birkokatzeko plan bat aurkeztu behar izatearen ondorioetarako, urriaren 29ko 1483/2012 Errege Dekretua, kaleratze kolektiborako eta kontratuak eteteko eta lanaldia murrizteko prozeduren Erregelamendua onartzen duena, indarrean jarri ondoren amaitu diren lan kontratuen kasuan bakarrik aplikatuko da (2012/10/31).

NOLA EGITEN DA BIRKOKAPEN PLANA?

Planak kaleratze kolektiboaren eraginpean dauden langileei bermatu beharko die, bereziki adinez nagusienei, gutxienez sei hilabeterako arreta jarraitua izanez, bere helbururako ekintza eta neurri eraginkorrak egiteko hurrengo gai hauetan:

 • a) Bitartekotzakoak, beste enpresa batzuetako lan eskaintzak kaleratze kolektiboaren eraginpeko langileekin harremanetan jartzekoak.
 • b) Lanbide orientaziokoa, birkokatzea jasoko duten enpresetan lanpostuak betetzeko langileen lanbide profila identifikatzeko.
 • c) Lanbide heziketa langileak enpresa horietan lan egiteko gaitzeko bideratuta.
 • d) Laguntza pertsonalizatua, langileak beren birkokapenarekin zerikusia duten alderdi guztiei buruz aholkatzeko, bereziki, langileek lana aktiboki bilatzeari buruzkoak.

Birkokatzeko planaren edukia kontsultaldian zehaztu edo zabaldu ahal izanen da, baina hura bukatzean behin betiko idazketa aurkeztu beharko da.

Zergatik KOINE-AEQUALITAS Fundazioa zure enpresa birkokapen plana egiteko?

 

Koine-Aequalitas Fundazioa enpleguan birkokatzeko gizarte planak kudeatzeko erakunde baimendua da, Enplegatzeko eta Birkokatzeko Agentzia eta SEPEren (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa) erakunde laguntzaile egiaztatua. Lekualdatze kolektiboko egoeretan dauden enpresei gizarte-laneko laguntzako planak edo enplegua erregulatzeko espedientea kudeatzen espezializatuta dago.

Gure fundazioak, birkokapen enpresa gisa ezagututa irabazi asmorik gabeko erakundea denez, balio erantsia ematen dio enpresari eta bere langileei, ikuspegi humanista eta sozialki arduratsuarekin, gizarte planaren kudeaketa integrala bururatzen bai alde administratiboan, bai giza eta ejekutibo alderdietan.

Eska iezaguzu informazio gehiago:

KOINE-AEQUALITAS / Birkokapen Plan

Enpresei, aholkularitza enpresa handiei eta abokatu bulegoei zerbitzua eskaintzen diegu birkokatzeko gizarte planen kudeaketan eta estatuan garrantzia duten bezeroentzat lan egin dugu.

Akonpainamendu sozialeko planen kudeaketa integralean egiaztatutako esperientzia duen zerbitzu bat eskaintzen dugu, hauei bideratuta:

 • 50 langile edo gehiagoko enplegu kolektiboaren erregulazioan dauden enpresak
 • Horien kudeaketaz arduratzen diren erakunde pribatuak (aholkularitzak, abokatuen bulegoak eta aholkularitzak)

Akonpainamendu plan sozialaren kudeaketa zerbitzuak barne hartzen ditu:

 • Egoera bakoitzerako egokituta, kudeaketa administratiboa eta Gizarte Plana egitea.
 • Zeharkako gaitasunak hobetzeko prestakuntza ekintzak.
 • Coaching pertsonalizatua.
 • Gizarte eta lan arloko orientazioa.
 • Berrasmatze eta birziklatze profesionalean laguntzea.
 • Enplegu Agentziaren datu basean pertsonak sartzea beren lanbide profilarekin zerikusia duten eskaintzak bultzatzeko.
 • Gizarte eta lan arloko bitartekaritza eta lanpostuan sartzeko laguntza pertsonalizatua.
 • Ekintzailetza sustatzea (norberaren kontuko enplegua).

Langabezian dauden pertsonentzako onurak

Helburu profesionalak lortzeko, mapa bat besterik ez duzu behar, zer bide aukeratu eta zer egin behar duzun jakiteko, helmugara iritsi arte.

Fundazioan, banakako laguntza pertsonalizatua proposatzen dizugu, zure indarguneak identifikatzen laguntzeko, lana bilatzeko etapetan aholkuak emateko edo zure profil eta estatus profesionala indartzeko, eta zure gaitasun profesionalak garatzen lagunduko dizun plana elkarrekin sortzeko, zure helburuen arabera arrakasta izateko aukerak areagotzeko.

Gure Fundazioko lanbidean birkokatzeko zerbitzuaren metodologia:


Trantsizio profesional eta proiektu berri baten bila dauden pertsonentzat bideratuta.

Zerbitzu honen ezaugarriak:

 • Lan merkatuan txertatzeko estrategia definitzen du (lana bilatzea).
 • Profesionalaren enplegu gaitasuna hobetzen du.
 • Lana bilatzeko eta erabakiak hartzeko, jarreraz eta teknikoki pertsona prestatzen du.
 • Enplegu berria bilatzeko prozesuan gida, aholku eta bultzada gisa balio du.

Zerbitzu haueko iraupena 6 hilabetekoa izaten da, eta lan metodologia hau da:

1. fasea: abiapuntuaren identifikazioa.
Enplegarritasunaren abiapuntuaren azterketa (CV, nortasunaren eta gaitasunen testak, elkarrizketa ibilbide profesionalean eta aukerak).

2. fasea: Ekintza Plan baten definizio adostua.
Hasierako txostena aztertzea eta gertaera kritikoei buruzko elkarrizketa egitea, haien gaitasunak indartzeko ekintza plan bat definitzeko, berehalako prestakuntza eta hobekuntza ekintzak identifikatuz.

3. fasea: Enpresak, sektore ekonomikoak, erakundeak edo eskaintza interesgarriak identifikatzea.
Lan-merkatuan interesa duten enpresak/sektoreak, eskaintzak, lan-poltsak eta prestakuntza-alternatibak identifikatzea.

4. fasea: CVa egokitzea eta hautapen elkarrizketarako prestatzea.
Lana aktiboki bilatzeko hautagaitza prestatzea, elkarrizketa prestatzea, curriculumak egokitzea eta abar.

5. fasea: planaren jarraipena, egokitzapena eta ebaluazioa.
CVak prestatu/egokitzeko saio puntualak eta, hala badagokio, hautatutako eskaintzaren araberako elkarrizketa.

KOINE AEQUALITAS Fundazioak erabilitako metodologiari esker lortzen dugu:

 1. Pertsonaren egoera aztertzea, jarrera-sendotzea bilatuz, aldaketari aurre egiteko.
 2. Pertsona bera bere egoera gainditzeaz arduratzea.
 3. Barne profila aztertzea: profesionala, indarrak, lorpenak, ahuleziak.
 4. Ingurunea aztertzea: birkokatzea, merkatua, lan aukerak, objektiboa definitzea.
 5. Helburua lortzeko estrategia definitzea: prestakuntza/birziklatze profesionala, enpleguaren bilaketa aktiboa, ekintzailetza.
 6. Helburua lortzeko definitutako estrategian etengabe orientatu, aholkatu eta laguntzea.

Eska iezaguzu informazio gehiago:

TESTIGANTZAK

JAVIER GALINDO

Oso baliagarria iruditu zitzaidan jarraitu beharreko ibilbidea lan eskaintzak aurkitzeko.

Pertsonal mailan, tratua eta arreta ezin hobeak izan ziren.

Eskerrik asko.

ALFA LIRIANO

Kaixo, izugarri gustatu zait enplegu agentziako neskekin izan dudan tratua, nire curriculumaren aurkezpena eta diseinua nola hobetu erakutsi zidaten.

Mila esker.

TATIANA MAVRODI

Orientazio zerbitzuari buruz dudan iritzia oso ona da, informazio garrantzitsu asko, dena ondo azalduta eta hainbat gauzari buruz informatuta, hala nola lana bilatzeari buruz. Azalpen asko, adibidez, Internet bidez lan eskaintzak nola bilatzea. Curriculum on bat egitea lagundu zidaten.