948199775 · 919920111 fundacion@koine-aequalitas.org

Ikerketak eta Azterlanak

Gure fundazioaren helburuak lortzeko, Koine Aequalitasen hainbat gairi buruzko azterlanak eta ikerketak egiten ari ditugu maiz.

Horretarako, baliabide espezifikoak jartzen ditugu, hainbat deialditan parte hartzen dugu, bai eskualde mailan, bai estatu mailan, bai nazioartean, eta zenbait lan-sare espezializaturekin lankidetzan aritzen gara

NAFARROAKO EMAKUME AUTONOMOEN BEHARREN DIAGNOSTIKOA FAMILIA, LANA ETA NORBERAREN BIZITZA UZTARTZEAREN ARLOAN

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak finantzatutako azterlanaren helburua izan zen Nafarroan autonomoen araubidean lan egiten duten emakumeen beharretara hurbiltzea, norberaren bizitza, familia eta lana bateratzeko beharrizanei eraginkortasunez, efizientziaz eta egokiro erantzungo dieten baliabideak eta laguntzak ezarri eta planifikatzeko, lan autonomoaren esparruan genero-berdintasuna sustatuz.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADINEKOEN ETEN DIGITALAREN DIAGNOSTIKOA

Nafarroako Gobernuak, Errealitate Sozialaren Behatokiaren bidez, “Nafarroako Foru Komunitateko adineko pertsonen eten digitalari” buruzko azterlana egin zuen, Koine Aequalitas Fundazioaren laguntza teknikoarekin. Gure inguruko eraldaketa digitalaren ondorioz, 70 urtetik gorako pertsonek dituzten zailtasunetara hurbilzea, eta administrazioak oztopo horiek gainditzeko egin ditzakeen ekintzak detektatzea izan zen azterlan honen helburua.

MILAGROSAKO ERRUMANIAKO IJITOEN DIAGNOSTIKO SOZIALAREN PROPOSAMENA

Koine Aequalitas Fundazioaren laguntza teknikoarekin, Iruñeko Udalak diagnostiko sozial bat egin du Milagrosa auzoko ijito-errumaniar komunitatearen egoerari buruz, gainera gizarte aktoreen mapa egin du. Proiektu honekin, ijito etniako errumariar populazioaren irudi erreal bat lortu zen (bere bizi baldintzak, beharrak, kultur jarraibideak, etab…), bai eta Milagrosako kolektiboarekiko kulturen arteko bizikidetza-egoeraren eta bertan dauden gizarte-eragileen irudia ere.

GENERO INDARKERIAREN TRATAERA OSASUNBIDEA NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAN

2018 urtean, KOINE AEQUALITAS Fundazioa elkarlanean ari da ikerketa honetan. Nafarroako Osasun Zerbitzuak komisionatu du eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak parte hartzen du; helburua, berriz, Nafarroan eskuragarri dauden zerbitzu eta baliabide soziosanitarioak aztertzea da, ondoren genero indarkeria detektatu eta tratatzeko, inplikatuta dauden eragile guztien (Osasunbideko profesional soziosanitarioak eta Osasunbideaz kanpoko profesionalak) eta, baliabide horien onuradunak eta azken hartzaileak direnez, bizirik atera diren emakumeen pertzepzioa eta esperientzia kontuan hartuz Azkenik, tresna proposamenak (protokoloak), metodologiak (kodeketa espresak) eta baliabideak (adierazle errepikakorrak) landu nahi ditu, bahetzeari eta artatzeari buruzko jarduera mailak hobetzeko, maila nazionalean eta nazioartekoan genero indarkeriaren arloan dauden jokaera onetatik eta aurretiazko analisitik abiatuta.

“AULA INDUSTRIA 4.0” ARETOAN PARTE HARTZEKO AUTOMOBILGINTZA SEKTOREKO ENPRESEK DUTEN INTERESARI BURUZKO IKERKETA

ACAN Nafarroako Automobilgintzaren Kluster Elkarteari laguntza teknikoa eman zaio inkesta bat eta datuen analisia egiteko, “Aula Industria 4.0” aretoan parte hartzeko sektoreko enpresek nolako interesa izango zuten jakiteko.

ESKLEROSI ANIZKOITZA ESPAINIAN: ERREALITATEA, BEHAR SOZIALAK ETA BIZITZA KALITATEA

Estatuaren esparruko ikerketa proiektua, FELEM Esklerosi Anizkoitzaren aurkako Espainiako Federazioak bultzatua eta bere elkarte guztien laguntzaz zenbait autonomia erkidegotan burutu dena. Egin zen ikerketaren helburua esklerosi anizkoitza duten pertsonen partaidetza eta beregaintasun handiagoa zuzentzeko ekintza berriak diseinatzea zen, horrekin, haien bizitza kalitatearen hondamenari eta bereizkeria arriskuari aurrea hartzeko, eta baliabideen eta laguntza sistemen eskuragarritasun hobea bultzatzeko.

NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZURAKO CEE KALIFIKAZIOA ESKATZEAREN ARRAZOIZKOTASUN EKONOMIKOARI BURUZKO BALIOESPENAK

Hainbat txosten egin dira Nafarroako Enplegu Zerbitzurako, Enplegu Zentro Berezi gisa kalifikatuak izateko zenbait erakundek/enpresak Enplegu Zentro Berezi gisa kalifikatu eta inskribatzeko aurkeztutako eskabideari eransten zaizkion Memoria eta Aurreikuspen Ekonomiko Finantzarioen arrazoizkotasunari buruz.

GIZARTE EKIMENEKO ERAKUNDEETARAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIEN EBALUAZIOA

KOINE AEQUALITAS Fundazioak desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko erakundeen diru-laguntzen ebaluazioa egin du 2017 urtean, hots, PANA Pertsonen Autonomia eta Garapeneko Nafarroako Agentziak kudeatzen duena, hain zuzen.

Gizarte ekimeneko erakundeetarako diru-laguntzen 2015 eta 2016 urteetako deialdien ebaluazioa egin da, desgaitasun arloan; horrek bi modalitate ditu: Asoziazionismoa sustatzea eta Autonomia bultzatzeko eta mendekotasunari aurrea hartzeko programen garapena.

Egoitza Nafarroan duten gizarte ekimeneko erakundeen diru-laguntzen 2015 eta 2016 urteetako deialdiek lortutako diseinua, kudeaketa, emaitzak eta eraginak ebaluatzea zen helburu nagusia.

DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN ZAHARTZEA ETA HONDATZEA NAFARROAKO FORU ERKIDEGOAN

Ikerketa, Plena Inclusión Navarra elkarterako egina, desgaitasun intelektuala daukan biztanleriarentzat zahartze prozesuak zein esanahi duen hobeto ulertzeko egin zen.

Gainera, desgaitasun egoeran dauden pertsonenganako hurbilketa bat ere egin zen eta, konkretuki, desgaitasun intelektuala dutenen taldeagana, euren bizitza kalitatea Espainian eta Nafarroan aztertuz.

.

FERNANDO TERÉ ENPLEGURAKO ETA PERTSONARAKO LANBIDE-ORIENTAZIOKO ESKULIBURU PRAKTIKOA IZENEKO LIBURUA BABESTEA

Koine Aequalitas Fundaziotik Fernando Teré Iriarteri lagundu diogu bere lehen lana argitaratzen: Manual Práctico de Orientación centrada en el empleo y la persona. Egileak esperientzia handia du bai pertsonei arreta ematen, bai enplegu-zerbitzu publikoetatik lanbide-orientazioko programak kudeatzen eta garatzen. Gidaliburu hau idazteko ibilbide profesional luze eta konprometituan oinarritzen da, eta gizarte- eta lan-arloko orientazioko langileentzako kontsulta-gida gisa eskaintzen da.

.

Gure ikasketen batean sartu nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan