2030 AGENDA

ZER DA 2030 AGENDA

2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuek, Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda onartu zuten. Agenda hori ibilbide-orri unibertsala da, pobreziari amaiera emateko, desberdintasunaren eta injustiziaren aurka borrokatzeko, klima-aldaketari aurre egiteko eta pertsona guztiek 2030erako bakea eta oparotasuna izan ditzaten bermatzeko, “Inor atzean ez uztea” lelopean.

Agenda hau Garapen Iraunkorreko 17 helburu (GIH) finkatzen ditu, 2030ean lortu beharreko 169 helbururekin eta horien jarraipena egiteko adierazle-sistema batekin. 17 GIHak integratuta daude, onartzen baitute eremu bateko esku-hartzeek beste batzuen emaitzei eragingo dietela eta garapenak orekatu egin behar duela.

Objetivos de desarrollo sostenible ODS 17

Onartutako erreferentzia-esparru bat da, eta beharrezkoa izango da gizarte-eragile bakoitzak bere esparruan sartzea eta egokitzea, hori lortzeko beharrezkoak diren aldaketak sustatzeko.

Garapen iraunkorraren helburuak Milurtekoko Garapen Helburuak (MGH) birformulatzea dira. 2000. eta 2015. urteen artean, Nazio Batuek artikulatutako esparru bat eman zuten hobetzeko helburu globalak lortzeko. Baina Milurtekoko Garapen Helburuek garapenerako laguntza eremu mugatu batzuetako pertsona behartsuenetan eta babesgabenetan kontzentratzen saiatzen ziren, baina orain helburu berriek unibertsalak izan behar dute. Hala, herrialde “garatuen” eta “garapen-bidean daudenen” arteko banaketa hutsaren ordez, nazioarteko erantzukizunen banaketa konplexuagoa eta mailakatuagoa egin behar da.

Comprometidos con la Agenda Mundial 2030 de Naciones Unidas

2030 AGENDA KOINE-AEQUALITAS FUNDAZIOAN

KOINE-AEQUALITAS Fundazioak diziplina anitzeko ikuspegi batetik egiten du lan, herritarren bizi-kalitatea, gizarte-garapena eta aukera-berdintasuna hobetzeko, eta, bereziki, ezgaitasun-/mendekotasun-egoeran eta/edo gizarte-bazterkerian dauden pertsonena.

Fundazioaren irizpideetako bat da helburu horiek lortzen laguntzea. Hala, gure jarduera gehienak bat datoz Agenda 2030ek ezartzen dituen 17 GIHetako batekin:

ODS 3: Osasuna eta ongitasuna

S-WEB-Goal-03

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

GENERO INDARKERIA LANTZEA NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAN, Nafarroako Gobernuarentzat.

INDICADORES

Nafarroako Osasun Zerbitzuan genero indarkeriaren tratamendua eta detekzioa hobetzen laguntzen da, lehen mailako arretatik, arreta espezializatura.

Ikerketan 100 pertsona baino gehiagok parte hartzea.

Osasun zerbitzuetan genero indarkeria detektatzeko 8 praktika egoki biltzea

SNS-Oko lehen mailako arretan bahetze-proba bat ezartzeko proposamena.

ODS 4: Kalitatezko hezkuntza

S-WEB-Goal-04

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

JACOBEMPLEO, kultur arloan ezgaitasuna duten pertsonei gizarte eta lan arloko orientazioa emateko proiektua, Iruñeko Udalerako.

INDICADORES

Pertsona urrakorrentzako hezkuntzako eta lanbide heziketako maila guztietan berdintasunezko sarbidea bermatzen laguntzen da.

Prestakuntza ibilbide integralak eta banakakoak egitea, kultur eta turismo dinamizazioaren arloan gizarte eta lanbide gaitasunak garatzeko.

Ezgaitasuna eta prestakuntza duten langileak eskatzen dituen enpresa sarea sortzea.

Gaitasun teknikoetan eta profesionaletan trebatutako ezgaitasunak dituzten pertsonen kopurua handitzea, enplegua, lan duina eta ekimena lortzeko.

ODS 5: Genero berdintasuna

S-WEB-Goal-05

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

GENYOUTH, adin txikikoen genero indarkeriaren detekzioa sustatuko duen metodologia parte-hartzailea definitzeko proiektua. (INNOVASOCIAL proiektua)..

INDICADORES

150 profesional trebatzea metodologia parte-hartzailearen diseinuan.

150 adingabek aktiboki parte hartzea metodologia definitzen eta probatzen.

Web-tresna bat sortzea metodologiarekin, detekzio-prozesua errazteko.

Metodologia eta baliabideak biltzen dituen berariazko gida diseinatzea.

Genero-indarkeria detektatzeko 10 praktika egoki biltzea

S-WEB-Goal-05

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

Hainbat erakunde publiko eta pribatutarako BERDINTASUN PLANAK egitea.

INDICADORES

40 profesional baino gehiago trebatzea eta profesionalizatzea beren erakundeetan berdintasuna ezartzeko.

Genero-zeharkakotasuneko estrategia GIHen ikuspegitik garatzen laguntzea 5 gizarte erakunderi.

% 100eko hobekuntza zerbitzuen prestazioan, berdintasuna ezarriz.

Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun edo desoreka egoeren %100 aztertzea erakundeetan.

Generoagatiko urruntasuna murriztea erakunde horietan.

ODS 8: Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

S-WEB-Goal-08

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

NAFARROAKO EMAKUME AUTONOMOEN BEHARREN AZTERKETA, Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar Lansare (SNE-NL)rentzat.

INDICADORES

Lan duina, ekimena, sormena eta berrikuntza helburu dituzten politikak garatzen laguntzea.

Nafarroako emakume autonomoek familia, bizitza pertsonala eta lana uztartzeari dagokionez dituzten beharren diagnostikoa egiten da, genero eta GIHen ikuspegitik.

Parte hartzen duten emakumeek antzemandako beharrak eta egindako proposamenak jasotzen dira dokumentu batean.

Dokumentuaren sozializazio prozesurako diseinatutako hedapena eta komunikazioa, aurkezpen publiko baten bidez.

Laguntza publikoen araudia azterlanaren emaitzen arabera egokitzea.

 

S-WEB-Goal-08

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

-verde.jpg” width=”41″ height=”37″ alt=”Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar Lansare (SNE-NL)aren erakunde laguntzailea GIZARTE ETA LAN ARLOKO ORIENTAZIORAKO MARCO AKORDIOA.

INDICADORES

Artatutako ia 300 pertsona (ezgaitasunak dituzten pertsonak eta errenta bermatua jasotzen dutenak)..

Parte hartzaileen %100 enpleguaren bilaketa aktiboan aktibatu dira.

Parte hartzaileen erdiak baino gehiagok lan elkarrizketa bat egin dute enpresa arrunt batean.

Gutxienez %40k berreskuratu du hezkuntza formala edo ez formala..

% 10ek negozio bat sortzea pentsatu dute

ODS 9: Industria, berrikuntza eta infraestruktura

S-WEB-Goal-09

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

PLAN ESTRATEGIKOAK egitea hainbat gizarte erakunderentzat.

INDICADORES

Erakundeen kudeaketa iraunkor eta berritzailean 50 profesional baino gehiago gaitzea eta profesionalizatzea.

Bost gizarte erakunderi laguntzea GIHen ikuspegitik negozio estrategia garatzen.

%80ko hobekuntza zerbitzuak ematean, hausnarketa estrategikoaren bidez.

Erakundearen garapen eredua modernizatzen laguntzen da, industria teknologia eta prozesu garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazoizkoak erabiltzea sustatuz.

ODS 10: Desberdintasunen murriztapena
S-WEB-Goal-10

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

TRASTON-ARTE, ikasketa komunitateen metodologiaren bidez gizarte eta lan orientaziorako proiektu esperimentala. Iruñeko Udala

INDICADORES

Enpleguaren arloan ezgaitasuna duten pertsonei laguntzea.

Diru sarreren gehikuntza, aukera berdintasuna bermatuz, pertsona guztien gizarteratzea, ekonomikoa eta politikoa sustatuz.

Rolak ematea, lana bilatzeko aktibatzea, elkarrizketak egitea, etab.

Parte hartzen duten pertsonen %100 gutxienez 5 lan eskaintzari bidaltzen zaion enplegua aktiboki bilatzeko sisteman sartzen dira

%50eko partaidetza langileak hautatzeko prozesuetan
Lanari dagokionez, autopertzepzioaren %100 hobetzea

S-WEB-Goal-10

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

NAFARROAN 70 URTETIK GORAKO PERTSONEN ETEN DIGITALARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA, Nafarroako Gobernuko Gizarte Errealitatearen Behatokirako

INDICADORES

70 urtetik gorako pertsonen beharren eta zailtasunen diagnostikoa egitea IKTei eta Informazioaren Gizarteari dagokienez, genero ikuspegia eta GIHen ikuspegia kontuan hartuta

Beharren detekzioa eta proposamenak egitea

Inklusio digitalaren arloko praktika onak atzematea

Prozesuan parte hartzen duten eragileek eten digitalaren fenomenoa ulertzen duten %100eko hobekuntza

Gizarteratze digitalerako eta adinaren araberako eten digitala zuzentzeko politika publikoak sustatzen dira

ODS 11: Hiri eta komunitate iraunkorrak

S-WEB-Goal-11

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

JACOB@CCESS, Done Jakue Bidearen irisgarritasuna sustatzeko mugaz gaindiko proiektua. (POCTEFA-INTERREG proiektua).

INDICADORES

Done Jakue Bidera ezgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna sustatzeko mugaz gaindiko sarea sortzea.

Santiago Bidearen inguruan lau baliabide soziokultural sortzea.

Elkarlaneko metodologia definitzea, 20 eragile instituzional eta sozialekin.

ODS 16: Bakea, justizia eta erakunde sendoak

S-WEB-Goal-16

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

GIZARTE GARAPENEKO FOROA

INDICADORES

Proiektuan parte hartzen duten 19 erakunde. Horien artean lankidetza sustatzen da, proiektu berritzaileak ezartzeko diseinatutako sare bat sortuz eta gizarte erakundeen arteko topagune bat eginez

100 profesional baino gehiago gaitzea “Living lab” metodologian, Gizarte eraginaren neurketan, Gizarte berrikuntzan eta Genero mainstreamingean, eta profesionalen arteko esperientzia trukaketako saioen bidez.

Proiektuak nola egiten diren gainbegiratzeko eta proiektuen ikuspegi berritzailea bultzatzeko laguntza kanal bat sortzea. Parte hartzaileen %70 proiektuak berrikusiz.

Banakako gizarte aholkularitzak egitea, giza eskubideen eta gizarte bakearen ikuspegitik.

Parte hartzaileen %65ek abian jarri dituzte edo laster lankidetza proiektuak egingo dituzte

ODS 17: Helburuak lortzeko aliantzak

S-WEB-Goal-17

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

GIRA MUJERES, Coca Cola Foundationekin eta Dona Activa gizarte erakundearekin partzuergoan dagoen emakumeen ekimen proiektua.

INDICADORES

Emakumeen trebakuntza pertsonala eta profesionala, haien enplegagarritasuna hobetzeko.

Emakumeak banaka eta taldean ahalduntzea bultzatzen da, negozioaren diseinuari lagunduz.

Gizarte zibilaren eta gizarte entitateen arteko aliantza estrategikoak sortzea.

 

S-WEB-Goal-17

PROYECTO KOINE-AEQUALITAS

PROJECT INCLUSION WITHOUT BORDERS. FICE-Bulgaria erakundearen gaitasuna hobetzea helduei kalitate handiko gaitasunak emateko, egungo arazo sozialen arabera (ERASMUS+).

INDICADORES

Langileen jakintza, trebetasunak eta gaitasunak areagotzea.

Trebakuntza jardueren kalitatea kudeatzeko eredu eraginkorra lortzeko laguntza.

% 80ko hobekuntza taldeko atzerriko hizkuntzetan

Erakundea barneratzeko estrategiak areagotzea

NOLA LAGUN ZAITZAKE KOINE AEQUALITAS FUNDAZIOAK ZURE ERAKUNDEAK 2030 AGENDAN AURRERA EGIN DEZAN?

Agenda 2030ek planteatzen duen esparru global berriak gizarte zibila aldaketaren bultzatzaile izatea dakar, eragile eraldatzaile gisa eta politika publikoen zikloan eta irtenbide zehatz eta berritzaileak abian jartzean gizartearen parte hartzearen eta sentsibilizazioaren katalizatzaile gisa parte hartuz.

Izan ere, erakunde askok hainbat GIHrekin lotutako programak edo ekimenak garatzen dituzte maiz: pobreziaren aurka lan egiten dute, desberdintasunak murrizten dituzte, talde ahulei laguntzen diete, klima-aldaketaren aurkako borrokan aritzen dira, eta abar… Horrek, aldi berean, esperientzia handia ekarri du, eta ezagutza eta jakintzarako ahalmen handia izan du.

Nolanahi ere, helburuei eman beharreko laguntzaren formaltasunaz eta haien onarpenaz harago, helburu horiek gure erakundeetan txertatzeko prozesu kontziente eta protagonista bat behar da, eta prozesu hori behar bezala burutzeko denbora eta baliabideez hornitu beharko dugu. Prozesu horren ondorioz, batetik, errealitatea, harremanak eta lankidetzarako espazioak aztertu beharko lirateke, eta bestetik, gure lehentasunak, praktikak eta egiteko moduak hausnartu eta birformulatu, GIHen argitan. Prozesua sistematizatuz, erakunde batek 2030 Agenda ezartzen lagundu ahal izateko, urrats hauek egin beharko lituzke:

 

1º: Garapen iraunkorraren helburuak ezagutu, ulertu eta sakontzea

2º: Landu nahi diren GIHak identifikatzea

3º: Antolaketa mailan helburuak eta adierazleak ezartzea

4º: Erakundearen egunerokotasunean ekintza kongruente multzoa garatzea

5º: Egindako ekintzak eta lortutako eraginak publiko egitea

 

Hain zuzen ere, Agenda honen arrakasta izateko giltzarrietako bat da helburuen araberako aurrerapenak edo atzerapenak identifikatu eta neurtzeko gaitasuna. Horri dagokionez, 232 ebaluazio-adierazle ezarri dira, gero nazioartean, estatuan eta herrian ezarri direnak.

Arlo horretan, Fundazioaren jarduera-ildoetako bat da bere estrategia eta proiektuak 17 GIHekin lerrokatu nahi dituzten erakunde publiko eta pribatu guztiei laguntza eta aholkularitza espezializatua ematea.

 

Horretarako, ohiko bazkide-sare bat dugu, eta sare horrekin iraunkor lan egiten dugu Espainian eta Europan proiektuak garatzeko. Sare horrekin, errespetuan, bikaintasunean, kalitate profesionalean eta elkarren arteko betetzean oinarritutako lan-metodologia ezarri dugu. Horrela, Fundaziotik berrikuntza proiektuak bultzatu eta zuzendu ditugu beste elkarte, fundazio, unibertsitate eta bestelako gizarte erakundeekin lankidetzan, aholkularitza proiektuen garapenean ezagutza gehiago sortzeko.

Diziplina anitzeko talde trebatuta eta esperientzia arrakastatsuen dosierra ditugu, interesa duten erakundeen eskura.

TESTIGANTZAK

ARETÉ ACTIVAren TESTIGANTZA Erakunde, estrategia eta pertsonen aholkularitza Pamplona, Navarra. Iruña, Nafarroa.

Urteak daramatzagu antolaketa-kudeaketako eta kalitateko sistemekin batera lanean, bai eta maila guztietan garatzeko konpromisoekin ere (Nazio Batuak, Aukera Berdintasuna, Lankidetza…). Horren ondoren, oso lagungarria izan da GJHen babespeko lan guztia modu erraz eta arinean hiru urrats errazetan sartu ahal izatea (azterketa, helburuak lehenestea, ekintza-plana).

Enpresa barruko lanari eta konpromisoari balioa ematea ahalbidetu digu, bai eta talde osoak eta enpresaren eraikitzen ari diren arloek parte hartzea ere, eta hemendik aurrera munduko jarraibideekin bat datorren ibilbide orria partekatzea. Eskerrik asko!

Elizabeth Purroy Irurzun, Dirección de Proyectos de Igualdad. Berdintasun Proiektuen Zuzendaritza.

TASUBINSAren TESTIGANTZA, Adimen eta Garapen Ezgaitasuna duten irabazi asmorik gabeko entitatea. Nafarroa.

“Tasubinsan ODSei atxiki gatzaizkie, gure 2021-2023 Plan Estrategikoarekin bat eginez, erakundearentzat garrantzitsuenak diren ekintza puntuak identifikatuz eta helburuetan garatzen ditugun ekintza guztiak neurtzeko adierazleak ezarriz, urritasuna duten pertsonak gizarteratu eta laneratzeko misioa lortzeko lanean jarraitzeko helburuarekin.”

Elena Mugueta Echarte, Sistema Zuzendaria.

AMIMETen TESTIGANTZA, Ezgaitasun duten pertsonak gizarteratzeko gizarte ekimeneko entitatea. Tutera, Nafarroa

“Oso prozesu garrantzitsua eta beharrezkoa iruditu zitzaidan AMIMETentzat. Egunez egun egiten ditugun gauza asko agerian uzten lagundu zigun, normalizatu egiten ditugula, baina GJHak sustatzen laguntzen digutela, eta hobetu eta lanean jarraitu behar dugun beste gauza batzuk ere islatzen dituzte. Zorionez, talde osoarentzat garrantzitsua da erakundearen hazkundea, eta GJHen ildotik lan egiten dugula, lan bakoitzak ahalbidetzen duen moduan”.

Maria Enrique, prozesuan parte hartu duen psikologoa.

Zure erakundeak kezkak baldin baditu, jar zaitez gurekin harremanetan.

2030 AGENDA ESPAINIAN

Espainiako Gobernua 2030 Agenda sinatu duten 192 herrialdeetako bat da. Horrenbestez, Ministroen Kontseiluak 2018ko ekainaren 29an onartu zuen Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda ezartzeko Ekintza Plana, prozesu ireki, parte-hartzaile eta argi baten bidez eta gizarte-eragile eta lurralde-administrazio guztien solasaldiarekin.

Agendaren gobernantzaren oinarriak hauek dira: Goi Mandataria sortu berria da Jaurlaritzaren Lehendakaritzan, Garapen Iraunkorrerako Kontseilu aholku-emailea, administrazio publikoen hiru mailen arteko artikulazioa eta Kongresu-Senatuko Batzorde Mistoa abian jartzea, haren jarraipena egiteko. Gainera, Estatu Idazkaritza bat sortu da 2030 Agendarako.

Garrantzi berezia du autonomia-erkidegoen, tokiko gobernuen konpromisoak eta aurrerapenak FEMPen adostutako estrategien bidez eta gainerako eragileen, gizarte zibilaren, enpresen, sindikatuen, unibertsitateen eta elkargo profesionalen bidez sartzeak.

 

2030 AGENDA NAFARROAN

Nafarroako erakundeak 2030eko Agendari lotu dira eta Nafarroako Gobernua 17 GIHekin lerrokatzen ari da gizarte, ekonomia eta ingurumen-politikak.

Hurrengo estekan, eta ezagutza lagundu eta zabaltzeko, gure erkidegoan GIHak lortzeko egindako aurrerapena kontsulta daiteke, hainbat grafiko eta adierazleren bidez: https://ods-agenda2030.navarra.es/