MUJER EMPLEA

Proiektuaren helburua da enplegagarritasuna eta laneratzea hobetzea, langabezian dauden emakumeen sustapen eta garapen pertsonal eta profesionalerako banakako prozesu baten bidez.

Proiektu hau, Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuko DGPSyCDak (Gizarte Babesaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusia) eta La Caixa Gizarte Ekintzak finantzatzen dute, eta bertan, laneratzeko eta gizarteratzeko ibilbidean parte hartzen duen pertsonarekin batera, diseinua, trebakuntza (laneratze aurrekoa, pertsonala, ahalduntzea) eta lan-merkatuaren beharrei lotutako trebakuntza teknikoa aurreikusten dira.

Emakumeek, prestakuntza/gaikuntza prozesua amaitu ondoren, lanekoak ez diren praktikak egingo dituzte hainbat enpresatan edo tokiko erakunde laguntzaileen bidez, ezagutza teorikoak finkatzeko, kualifikatu diren lanpostuaren ebazpen praktikoaren bidez.

Horretarako, gure erakundeak herrietako hainbat enpresaren lankidetza du, bai eta toki-erakundeen laguntza esplizitua ere.

PROIEKTUAREN HELBURUAK

Helburu nagusia da parte hartzen duten emakumeen laneratzea sustatzea, sustapen eta garapen pertsonal eta profesionaleko banakako prozesu baten bidez, bezeroen merkataritza eta arretaren esparruan, lanekoak ez diren praktikekin osatuta.

Hauek dira helburu aipagarriak.

N

Parte hartzen duten emakumeen enplegagarritasuna hobetzea

Parte hartzen duten emakumeen enplegagarritasuna hobetzea, herri bakoitzean egon daitezkeen enplegu nitxoei lotutako enpresetan lanerako prestakuntza eta lanekoak ez diren praktikak eginez.

N

Potenciar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres

Potenciar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres participantes a través de actividades de acompañamiento individual y grupal.
N

Parte hartzen duten emakumeen jabekuntza pertsonala eta kolektiboa bultzatzea

Parte hartzen duten emakumeen jabekuntza pertsonala eta kolektiboa bultzatzea, banakako eta taldeko akonpainamendu jardueren bidez.

N

Enpleguari dagokionez norberaren kontzeptu positiboaren garapena bultzatzea

Enpleguari dagokionez norberaren kontzeptu positiboaren garapena bultzatzea, lanpostuaren gauzatze mailaren inguruko esperientzia positiboen bidez, bere segurtasuna sendotuz eta motibazio eta lorpen itxaropen handiagoko lana aktiboki bilatuz.

N

Enplegua lortu eta mantentzeko ezinbestekoak diren zeharkako gaitasunak eskuratzearen bultzatzea

Enplegua lortu eta mantentzeko ezinbestekoak diren zeharkako gaitasunak eskuratzearen bultzatzea, ikasgelan simulatutako egoerak eginez.

ACTIVIDADES

Proiektu honen esparruan, jarduera hauek garatzen ari dira:

  1. Mujer Emplea Comercio Barañainen, Lizarran eta Garesen.
  2. Mujer Emplea Polimantenedoras Faltzesen.

Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuko Gizarteratze eta Gizarte Babeseko Zuzendaritza Nagusiak finantzatua