948199775 · 919920111 fundacion@koine-aequalitas.org

D+COMFOR

Amaitutako Europako D+ComFor proiektua, mendekotasuna/ezgaitasuna duten pertsonekin lan egiten duten profesionalen gaitasunak eta prestakuntza garatu nahi izan ditu. Hain zuzen ere, Gaitasunen ikerketa eta garapena eta profesionalen etengabeko prestakuntza erlazionatzen ditu, arretaren kalitatea etengabe hobetzeko joera duen sektore batean.

Hasieratik, proiektua asmo handiz planteatu da: hala, garatutako ikerketa-metodologiaren bidez, hartutako ondorioak zuzenak direla eta geografia-, politika- eta administrazio-esparru zabal batean baliagarriak direla bermatu nahi izan da. Era berean, proiektuak ahalik eta transferentzia eta eragin handiena izan behar zituen. Horrek guztiak komenigarri eta beharrezkoa egin zuen hasiera-hasieratik autonomia-erkidego desberdinetako aktoreek parte hartzea.

Logos d comfor koine ctp

Hala, proiektuko bazkideez gain, hainbat eskualdetako aditu-talde bat eratu eta parte hartzeko aukera eman zen, proiektuaren kontraste metodologikoa egiteko, bai eta zenbait eskualdetako hainbat lan-talde/aditu-antena ere, landa-lana egiteko.

Talde hauek hainbat profiletako eta erantzukizun-mailatako profesional trebatuek, senideek eta intelektual-ezgaitasun duten pertsonek osatu zituzten autogestore mailan, halako moldez non, orokorrean, gaian adituak diren antenen sare bat osatzen baitute, eta oraindik ere, naiz proiektua amaituta egonda, bizirik dago

Proiektuan erakunde bazkide gisa parte hartu dute:

 • ATADES HUESCA.
 • Nafarroako KOINE AEQUALITAS Fundazioa eta ARETÉ ACTIVA.
 • Akitaniako ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE y ATELIER LAN BERRI.

Eta entitate laguntzaile bezala:

 • ATADES ZARAGOZA
 • ATADI TERUEL
 • ASPANIAS BURGOS
 • FUNDACIÓN SAN CEBRIAN, DE PALENCIA
 • TALLER SHALOM, DE LLEIDA
 • GRUPO AMÁS, DE MADRID

Proiektuan zehar jarduketa hauek egin ziren:

 • Taldekatutako entitateen diagnostikoa, profil profesionalen definizioari, gaitasunen araberako kudeaketari eta gaur egun erabiltzen diren tresnei dagokienez.
  • Ezgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko sektoreko erreferente gisa identifikatutako lanbide-kualifikazio bakoitzaren lanak, funtzioak, jarrerak eta portaerak talde-dinamiken bidez xehetasunez jasotzea.
  • Kontsultarako galdera-sorta bat prestatzea, aztertutako Kualifikazioetako profesionalengana pasatzeko, profil horietarako hautatutako atazei, funtzioei, jarrerei eta portaerei dagokienez benetan egin duten lanari buruz. Landutako galdesortaren bidez, ikasitako kualifikazioei dagozkien ezagutzen, trebetasunen, gaitasunen eta jarreren arteko elkarreragina ezagutu nahi da.
  • Ezgaitasun intelektuala duten pertsonei laguntzeko sektoreko erreferente gisa identifikatutako lanbide-profil bakoitzaren zeregin, funtzio, jarrera eta portaera nagusiak hautatu eta iragaztea, kualifikazio bakoitzaren zeharkako gaitasunak identifikatzeko.
  • Kualifikazio profesional bakoitzak lortu nahi duen garapen-mailari buruzko adostasuna.
  • Prestakuntza-behar egokienei buruzko kontsulta-galdeketa bat egitea, lortu nahi den profilaren eta benetako lanaren arteko aldea osatzeko.
  • Galdetegia egokitzea erakundeko pertsona guztiek erabil dezaten (hizkuntzan eta formatuan)
  • Parte hartzen duten entitateen zerbitzuen ezgaitasun eta mendekotasuna dituzten langileei elkarrizketa erdi-egitaratuak egitea, orain arte profesionalaren profilari buruz egindako lana kontsultatzeko.
  • Ezgaitasunen bat duten eta erakundeen mende dauden pertsonen senideekin eztabaida-taldeak dinamizatzea, aztertu beharreko profesionalaren profilari buruz egindako lana kontsultatzeko.
  • Aztergai diren lanbide-kualifikazioen eredu-profila definitzea.
  • Aztertutako kualifikazioetako profesionalen eredu-profilari buruzko hausnarketa eta adostasuna, erakunde bakoitzaren barruan.
 • Zeharkako gaitasunei, teknika komunei eta aztertutako kualifikazioetako profesionalen profilaren berariazko teknikei buruzko eztabaida eta akordioa, bai eta aztertutako kualifikazioetako profesionalen profilaren egungo eskumen-garapenaren mailari buruzkoa ere.
 • Erakundearen benetako beharretara hobekien egokitzen diren prestakuntza-ekintzak zehaztea.
 • Sektoreko erakundeetan gaitasunen araberako kudeaketarako tresna baliozkoak eta egingarriak garatzea.

D+COMFOR proiektua %65ean kofinantzatu du «FEDER» eskualde-garapenerako Europako funtsak, POCTEFA programa operatiboaren bidez. «Gure etorkizunean inbertitzen».

Logos d comfor koine poctefa

Informazio gehiago: https://www.arete-activa.com/?s=D%2BCOMFOR