948199775 · 919920111 fundacion@koine-aequalitas.org

NIK ERE AHAL DUT

Proiektu honen helburu orokorra Nafarroan intelektual desgaitasunaa duten pertsonei gizartean integratzea da, haien baztertze digitala saihestea, haien bizi-kalitatea hobetzea eta berdintasuna-aukera erabat lortzea bere garatzeko funtsezkoak diren arloetan, bereziki enpleguaren eta heziketaren arloetan.

Intelektual desgaitasunaa duten pertsonentzat eskugarri den Informazio Plataforma Digital bat mantendu eta eguneratzea da proiektuaren xedea, Nafarroako lanbide heziketa eta enplegurako baliabideei buruzkoa.

Informazio, aholkularitza, laguntza eta lan eta gizarte orientazioko jarduerak eskaintzen ditu, telematika bidez edo zuzenean banakako saioen bidez.

Proiektu honen oinarria KOINE-AEQUALITAS Fundazioaren xedea bideratzen duten ardatzetako bat da: bizitza-kalitatea sustatzea eta desgaitasunaa duten pertsonen benetako aukera-berdintasuna sustatzea.

Ikusi ahal izan denez, herritar guztientzat eskugarri dauden web baliabide asko ez dira kolektibo honentzat eskugarri, eta beraz, baliabide horrek teknologia berrietara hurbiltzen ditu, arlo horretan autonomia sustatuz, eta gainera, kolektibo honentzako aukera-berdintasuna eta eskuragarritasun unibertsala eraginkorra izatea enpleguaren arloan.

Proiektu honen bidez lortu nahi diren espezifiko helburuei dagokienez, honako hauek azpimarratu behar dira:

  • Intelektual desgaitasuna duten pertsonei teknologia berriak eta informazioaren gizartea eskuratzeko eta erabiltzeko aukera ematea, eta desgaitasuna duten pertsonak ordezkatzen dituzten gizarte-eragileak, enpresak, erakundeak, unibertsitateak eta administrazio publikoak sentsibilizatzea, eremu hori ingurune integratzailea izan dadin.
  • Intelektual desgaitasuna duten pertsonen autonomia eta gizarteratze ahalik eta handiena sustatzea, Nafarroako Foru Komunitatean enplegua sustatzeko eta kolektibo horren enplegagarritasuna hobetzeko eskura dauden baliabideen topagunea eta elkarreragina ahalbidetuz.
  • Intelektual desgaitasuna duten pertsonen eskubideak defendatzea informazioaren bidez, kolektibo honentzako aukera berdintasuna eta eskuragarritasun unibertsala eraginkorra izan dadin enpleguaren arloan. Intelektual desgaitasuna eta entzumen desgaitasuna duten pertsonentzat eskuragarri den enpleguari buruzko informazio interesgarria duen web gunea sortzea eta abiaraztea.

Webgunea bisitatu duten pertsonen eskaerei erantzunez gestionatu eta eguneratzen da. Horretarako, bisitatzen duten pertsonentzako arreta-zerbitzu bat dago martxan, eta aholkularitza eskaera zehatzak egiten dituzte lanbide-heziketan eta enpleguan. Zerbitzu hau posta elektronikoz eta telematika bidez eskura daiteke.

Hilero berrikusten eta eguneratzen dira web orriko edukiak, Intelektual desgaitasuna duten pertsonentzako lanbide heziketa eta enpleguko gai interesgarriei buruzko informazio berrian oinarrituta.

Helburuak betetzen diren ebaluatzeko metodologiari dagokionez, web-aren erabiltzaileek galdera-sorta labur bat egin dute erabilitako hizkuntzaren eskuragarritasuna eta bertan bildutako informazioaren erabilgarritasuna baloratzeko, emaitza positiboekin.

Gainera, lan-orientatzaileak eta kontsulten egindakoari jarraipena egiten da datu-base batean, eta plataforma digitalean bertan egindako aldaketen eta hobekuntzen erregistroa egiten da.

Proiektuaren zati bat Nafarroako Gobernuak, Iruñeko Udalak eta La Caixa Fundazioak hasieran finantzatu zuten.